Domluvení schůzky

CÍLE TRÉNINKU

 • Účastník umí zavolat klientovi na doporučení 
 • Umí zavolat známému 
 • Umí zavolat na studený kontakt 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Chápe nutnost na volávání klientů 
 • Ví, jak se připravit na telefonování 
 • Umí využít naučený script 
 • Chápe využití sociálních sítí 

VÝSTUP 

 • Zavolal 3 reálným kontaktům 
 • Má 3 telefonní scripty 
 • Ví jak si udělat profil na Linked-inu

OBSAH

 • Nastavení postoje k telefonování 
 • Tvorba scriptů 
 • Trénink navolávání na studené, vlažné i horké kontakty