Druhá schůzka

CÍLE TRÉNINKU

 • Trainee chápe smysl druhé schůzky 
 • Umí používat úvodní rekapitulaci 
 • Umí použít vizualizaci 
 • Umí položit základní uzavřené otázky 
 • Umí se zeptat na doporučení 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Chápe důležitost srozumitelného představení parametrů smlouvy klientovi 
 • Získá pocit větší jistoty při představení návrhu řešení 
 • Umí zvládnou základní námitky 

VÝSTUP 

 • Struktura schůzky 
 • Vizualizace řešení 
 • Umí 3 uzavírací techniky 
 • Umí se zeptat na doporučení 

OBSAH

 • Struktura 2 schůzky 
 • Představení návrhu řešení klientovi
 •  Vizualizace návrhu řešení 
 • Rekapitulace schůzky 
 • Uzavření smlouvy 
 • Doporučení 
 • Servis