Kreativita v praxi

CÍLE TRÉNINKU

  • Nácvik kreativních technik použitelných ve všech  fázích manažerského či obchodního procesu. 

  • Trénink vychází z principů CPS (creative problem solving). 

  • Jednotlivé fáze procesu jsou ilustrovány praktickým nácvikem konkrétních kreativních technik.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

  • Uvolní se, rozšíří si obzory a aktivně zapojí obě hemisféry
  • Naučí se konkrétní kreativní techniky potřebné pro manažerskou práci
  • Osvojí si techniky laterálního myšlení 

OBSAH

  • Nástroje analýzy problému (GAP, SWOT, PESTEL, 7S, CATWOE apod.)
  • Jak problém správně pojmenovat (Laddering, Provokativní operace)
  • Nástroje k hledání nápadu (5 variant brainstormingu, Kepner-tregoe, Snowball)
  • Techniky pro hledání řešení (Ďáblův advokát, Wellington apod)