Můj manažerský systém

CÍLE TRÉNINKU

 • Posun při tvorbě návyků v řízení teamu 
 • Zlepšení kompetenci v 5 oblastech 
 • Zlepšit vnímání signálů vyhoření jak u členů, tak u sebe 
 • Jasné zadávání úkolů včetně kontroly plnění 
 • Pochopení rozdílu řízení - vedení - leadership 
 • Osvojení situačního a agilního vedení

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Dokáže se orientovat v systému řízení (5 oblastí) 
 • Chápe důležitost jednotlivých oblastí 
 • Zná svoje slabá místa a ví, kde je silný 
 • Umí použít nástroje a tím získá větší jistotu 
 • Prožitek z tréninku jednotlivých situací 

VÝSTUP 

 • Vlastní zásoba motivačních technik a nástrojů 
 • Strategický plán osobního rozvoje včetně priorit 
 • Vymezení kontrolních bodů 
 • Stanovení kritérií hodnocení 

OBSAH

 • Popis systému řízení MMS (Můj manažerský systém) 
 • Koučovací otázky 
 • Práce s motivací a vizí - Jak dojít k cíli i u lidí, kteří vizi nemají 
 • Jak určit priority s ohledem na plán, příjem 
 • Reálný plán na měsíc, kvartál, pololetí, rok 
 • Vyhodnocování a jak zachytit pokles a otočit směr výkonu 
 • Opatření - jak je nastavit a jak s nimi pracovat