První schůzka


CÍLE TRÉNINKU

 • Trainee chápe smysl první schůzky 
 • Umí používat představeni 
 • Umí použít vizualizaci 
 • Umí položit základní otevřené otázky 
 • Umí si dělat poznámky 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Chápe důležitost informací pro analýzu 
 • Získá pocit větší jistoty při představení 
 • Vizualizace pomáhá klientovi v pochopení a tím poradce získává důvěru 

VÝSTUP 

 • Struktura schůzky 
 • Vizualizace 15 otevřených otázek 
 • Má rozpracované 3 houbaře 

OBSAH

 • Struktura 1 schůzky 
 • Představení klientovi 
 • Vizualizace 
 • Otázky 
 • Rekapitulace schůzky