Business jako showbusiness

CÍLE TRÉNINKU

 • Intenzivní trénink technik vycházejících z prostředí divadla, grotesky, improvizace a storytellingu

 • Nácvik technik účinné prezentace

 • Trénink improvizace

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Vylepšení - zatraktivnění obchodní řeči
 • Jistota v prezentaci a komunikaci
 • Ovládnutí základních prvků improvizace

OBSAH

 • Tvorba bodového scénáře
 • Lazzi - nástroj improvizace
 • Jak efektivně improvizovat během obchodního jednání
 • Gag - využití principů němé grotesky pro oživení obchodního jednání
 • Super prezentace i elevator-pitch