Jak přežít změnu

CÍLE TRÉNINKU

 • Identifikace příčin změny
 • Pojmenování jednotlivých fází změny
 • Ovládnutí nástrojů pro práci se změnou

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Pochopí příčiny a nutnost změny
 • Je si vědom projevů a jednání sebe i druhých v jednotlivých fázích změny
 • Identifikuje různé role v procesu změny a dokáže ji přijmout
 • ROzeznává ve změně příležitosti a hrozby
 • Jedná efektivně v celém procesu změny

OBSAH

 • Životní cyklus změny
 • Psychologická reakce na změnu - z pohledu vedoucího i zaměstnance
 • Osmibodový cyklus řízení změny
 • Efektivní komunikace změny a její limity v jednotlivých fázích