Psychodiagnostika

Díky vaší diagnostice se nám vylepšila komunikace v týmu.

Teď se dokážeme navzájem více respektovat a nedochází k nepochopení.

Týmová práce je tak kvalitnější a rychlejší.

Fakt super..! 

Jak to celé funguje?

Systém Success Insights, který používáme,  je tvořen třemi nezávislými analýzami:

DISC

Jak vaši lidé pracují a komunikují

PTSI

Co ovlivňuje jejich výkonnost

       PIAV

  Jaká je motivace vašich lidí

Jedná se o analýzy chování a komunikace, motivace a kompetencí (schopností).

Každou z těchto analýz je možné provádět samostatně nebo v libovolných kombinacích.
Každá analýza se skládá z části testovací (vyplnění dotazníku) a interpretační (generování osobní zprávy).
Success Insights pracuje s unikátními analýzami (37 faktorů ve 3 samostatných piliřích), které odhalí specifické individuální charakteristiky ve třech základních oblastech, které přesně popisují JAK, PROČ a CO stojí za osobní výkonností respondenta. 

Analýza nezávisle zkoumá styl chování, které člověk na pracovním místě bude projevovat. Zabývá se hodnotami, jako jsou motivátory člověka pro danou pracovní pozici a individuální schopnosti, které pro danou pozici může člověk nabídnout.
Tyto tři oblasti hodnocení můžeme brát jako měřítko pro každou pracovní pozici. Poměřením požadovaných a dosažených hodnot dokážeme vybrat nebo rozvíjet vhodného kandidáta. Tento postup vede k tomu, že pracovní pozici bude zastávat člověk, který bude mít potřebné předpoklady a talent, potřebné k dosažení maximálního výkonu.  

Chcete vědět víc?

Neváhejte nás kontaktovat,

Pomůžeme vám nastavit projekt tak,            aby co nejlépe odpovídal vašim potřebám.