DISC

Znalosti a vědomosti jsou nejsilnějšími modifikátory lidského chování. Na základě výsledků z měření systému DISC si člověk může uvědomit, pochopit a přizpůsobit svůj styl chování efektivní komunikaci a interakci se svým okolím. Na základě teorie DISC, která je součástí systému Success Insights lze styl chování rozdělit do čtyř základních skupin: 

Dominance - Převaha

Influence - Vliv 

Steadiness - Stálost

Compliance - Dodržování

Výsledky měření tak výrazně zvyšují kvalitu procesu výběru kandidátů tím, že jasně popisují,                         JAK zaměstnanci dosahují svých profesních výsledků. Jakým způsobem jednají a komunikují.