Petr Žák

Tréninkům, školením a vzdělávání se věnuji více než 20 let. Dlouhodobě se zabývám studiem technik zvyšujících pracovní i osobní efektivitu, komunikační schopnosti a principy "out-of-box thinking".

Jsem autorem publikací "Kreativita a její rozvoj" a "Velká kniha tréninku a školení".

Specializuji se především na nejmodernější metody spojené se zvyšováním osobního výkonu, techniky účinné sebe-prezentace a na dovednosti využívané při argumentaci, manipulaci a vyjednávání.

Sleduji moderní trendy ve vzdělávání dospělých, proto je pro mě samozřejmostí vedení on-line tréninků či workshopů.

Snažím se, aby byly mé tréninky maximálně interaktivní. Nezbytný podíl teorie je  vyvážen přímým praktickým nácvikem.

Jsem přesvědčen, že nejdůležitějšími manažerskými kompetencemi jsou především zdravý selský rozum a smysl pro humor.