"Davida jsme oslovila s poptávkou na vytvoření manažerské akademie na míru.

Jsem velmi spokojená, protože výsledek předčil moje očekávání.

Díky dynamickému, interaktivnímu školení a tréninkům mí manažeři dosáhli obrovského posunu, a to ještě nejsme ani zdaleka u konce.

Musím také ocenit, že Davidova práce neskončila jen samotným vytvořením manažerské akademie, ale že se zajímal i o to, jestli bylo vše v pořádku a jestli manažeři všemu rozuměli. 

V budoucnu Davida ráda opět oslovím s dalšími projekty ve vzdělávání."

Radka Mesteková
ředitelka pobočkové sítě M&M Finance company

Naši klienti

Za dobu naší historie jsme mnoha zákazníkům pomohli s rozvojem jejich lidí. 

Odměnou nám je, když zákazník pociťuje přidanou hodnotu. Jsme pyšní na to, že ve valné většině naši partneři na zahájenou spolupráci navazují dalšími projekty.

Víme, že naše pomoc byla účinná.

Realizované projekty

AXUM BOHEMIA s. r. o.
Program: "Vzděláváním pro lepší uplatnitelnost dělníků a růst firmy" složený z tematických celků: Technologie výroby, Technologie zpracování, Průběh teplotní křivky při tepelném zpracování plochého skla, Chlazení, Neshodný produkt, Kvalita a jakost - základy. Realizováno pro operátory společnosti.

PULS investiční, s. r. o.
Program: "Efektivní zajištění materiálového servisu a expedice pulsních napájecích zdrojů", složený z tematických celků: Postavení a úloha logistiky ve společnosti PULS, Práce s dokumentací výrobků PULS, Práce ve firemním informačním systému Sequent, Měkké dovednosti (Týmová spolupráce, Komunikace, Motivace, Asertivita). Realizováno pro operátory společnosti.

Exova, s. r. o.
Program: "Řízení v letecké výrobě a zkušebnictví" složený z tematických celků: Efektivní komunikace, Základy vedení lidí a týmu, Motivace a řízení výkonu, Vyjednávání v obchodní a finanční oblasti, Finanční minimum pro neekonomy, Projektové řízení, Stress management. Realizováno pro manažery, talenty a personální rezervy společnosti.

Schrag CZ s. r. o.
Program: "Firemním vzděláváním k většímu růstu firmy na trhu" složený z tematických celků: EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, EN 1090-2 Technické požadavky na ocelové konstrukce, EN 1090-3 Technické požadavky na hliníkové konstrukce, Počáteční zkouška typu, Prohlášení o vlastnostech, Deklarace CE, Školení o jakosti a kvalitě, Výstupní kontrola, Neshodný produkt, Školení o environmentu, Třídění odpadů. Realizováno pro specialisty společnosti