Co se nevešlo....


Kdo nebo co rozhoduje o úspěchu? Je nutné být úspěšný? Jaká jsou měřítka úspěchu? Když jsem si položil tyto otázky, začal jsem přemýšlet o tom, co to vlastně úspěch je. Jak to máte vy?

Naše tréninky směřujeme především k praktickému prožitku, osvojení si technik a nástrojů, ať už pro oblast managementu, obchodu, nebo podnikání.
Někdy ale stojí za to (a podle nás je to nezbytný a nutné) vrátit se k teorii a vše si tak nějak utřídit.
Podívejte se, kde bereme inspiraci my.