PIAV

Hodnoty jsou motivátory našeho chování. 

Nutí nás a motivují k různým projevům. K našemu konání i nekonání. 

Analýza osobních zájmů, přístupů a hodnot (PIAV) je měřena v šesti oblastech:


Teoretické

Praktické

Estetické

Individuální

Sociální

Tradicionální

Na základě toho, že víme PROČ zaměstnanci jednají tak, jak jednají, projevují se a přemýšlí, je možné hned od počátku jejich pracovního vztahu je udržovat a motivovat v souladu s jejich vnitřními motivátory a soustředit se na ně při jejich dalším rozvoji.

Tato analýza je tedy užitečná jak v procesu náboru zaměstnanců, tak v jejich pozdějším profesním i osobnostním rozvoji.