PTSI

Tato část analýzy obsahuje měření 23 faktorů, které odhalí "Inventář osobnostních předpokladů a schopností" (Personal Talent Skills Inventory - PTSI).

Těchto 23 faktorů je zaměřeno přímo na dovednosti použitelné v pracovním prostředí.

Analýza je unikátní ve schopnosti rozpoznání kognitivní struktury respondenta ve třech základních dimenzích uvažování. Toto měření přináší odpověď na to, CO jsou schopni respondenti v daném pracovním prostředí vykonávat. Každé dovednosti je přiřazena měřitelná hodnota a je tedy porovnatelná s hodnotou požadovanou.

S těmito výsledky je opět možné lépe rozvíjet a především uplatnit talent a schopnosti zaměstnance.

Možnost využití:

  • Job Benchmarking
  • Vyhledávání a Rozvoj Talentů
  • Koučování a Rozvoj Zaměstnanců
  • Hodnocení Výkonu
  • Personální Plánování a Organizační Rozvoj
  • Realizace AC a DC
  • Skutečně realistické posouzení kompetencí respondenta