5W & 1H

04.05.2022

Připravujete prezentaci? Plánujete poradu? Chystáte se na obchodní schůzku? Píšete blog?
Tato metoda nakopne vaši efektivitu. Na nic nezapomenete a ještě objevíte spoustu nového.
Klíčová kreativní metoda!

Stručná charakteristika

První použití této techniky se datuje už do dvacátých let XX.století, do doby velkého rozmachu americké žurnalistiky. Dodnes se také tato metoda v žurnalistice hojně využívá, její praktičnost se však projevila i v širokém spektru jiných oblastí.

Hlavním úkolem je podrobná analýza zkoumaného subjektu. Jedná se o systémové kladení otázek roztříděných do jednotlivých kategorií. Platí, že čím konkrétnější otázky jsou, tím podrobnější je výsledek. Žurnalistika využívá metodu k sestavení základní osnovy zpracovávané informace (např. novinového článku, reportáže atp.) Podle této metody by mělo být výsledným článkem čtenáři zodpovězeno na následující okruhy otázek, které stojí v popředí jeho zájmu.

Jak s touto metodou pracovat?

  • Nejprve si jasně určíme, co budeme metodou 5W&1H zpracovávat. Chystáme si například pozvánku na poradu? Nebo plánujeme dovolenou? Chceme vytvořit novou obchodní strategii? Píšeme závěrečnou zprávu z projektu? Nebo milostný dopis?
  • Nachystáme si dostatek záznamového materiálu (papíry, flipchart, čisté dokumenty, papírové lístečky...)
  • Vezmeme jeden okruh otázek po druhém a zapisujeme otázky.
  • POZOR! Píšeme otázky, nikoli odpovědi! Cílem je seznam otázek, na které budeme v úkolu odpovídat, nebo na které bychom neměli zapomenout. Odpovědi budeme hledat až později.
  • Jaké okruhy otázek nás zajímají? 
  • Snažíme se ke každému okruhu sepsat pokud možno co nejvíce otázek.
  • Můžeme pochopitelně skákat z jednoho okruhu na druhý, dle libosti.
  • Na konci určíme, které otázky jsou pro nás klíčové a podle nich postupujeme dále. Vše závisí na úkolu, který máme před sebou.

Příklad použití:

·Čím více otázek položíme, tím podrobnější osnovu si můžeme vytvořit. Některé otázky nám mohou připadat bezpředmětné, u některých otázek zjistíme, že bychom na ně jinak nepřišli a přitom jsou velmi důležité.


Převzato z knihy "Kreativita a její rozvoj"

Petr Žák