SQUID - technika nejen pro trenéry

27.11.2023

Super technika pro analýzu! 

.Seznamte se s technikou, kterou používáme při přípravě tréninků a prezentací.
Hodí se i pro přípravu blogu, obchodního jednání, analýzu projektu...

Je to technika, která umožňuje posoudit problém ze všech stran.

Často se zejména začátečníkům v lektorské branži stává, že se snaží vtěsnat do jednodenního tréninku co nejvíce testů, her, cvičení, prezentací, případových studií, scének, ukázek a bůhvíčeho ještě. Prostor pro trénink ale není nafukovací. Takový snaživý lektor ke konci tréninku zjistí, že neprobral všechno, co měl připraveno, začne zmatkovat, intuitivně začne střílet od boku, klíčová místa eliminuje úplně, zbytečnostem se snaží dát více prostoru, než si zaslouží, a vůbec začne mít pocit, že nemá trénink pod kontrolou.

A právě v tuto chvíli přichází ke slovu SQUID.

V angličtině se tímto výrazem označuje oliheň, chobotnice, hlubokomořský hlavonožec, zkrátka něco, co plave v oceánu a má chapadla. My se teď pokusíme jednotlivými chapadly obepnout náš problém, tedy obsah tréninku.

Představte si ekvalizér na hifi věži. To jsou takové ty pojízdné čudlíky, které regulují výšku či hloubku, sytost, barvu zvuku a podobně. Každé písmenko je jedním takovým čudlíkem a je na našem rozhodnutí, posuneme-li jej nahoru nebo dolů. Podívejte se na obrázek:

S – Složitý nebo jednoduchý?

Má se trénink, který připravujeme, věnovat jenom jednomu problému nebo se budeme věnovat jeho mnoha aspektům?

Př.: Budeme se věnovat jen nácviku zdolávání námitek nebo je obsahem tréninku nácvik vedení obchodního jednání ve všech jeho fázích?

Pokud je trénink zaměřen jen na jeden problém, je úzce specializován, pak sestavte obsahovou strukturu tak, aby byli frekventanti seznámeni s tématem jak po teoretické stránce, tak po stránce praktické, doplňte cvičení na konkrétní techniku, nezapomeňte hlídat, aby si problematiku prakticky vyzkoušeli všichni zúčastnění.

V případě komplexnosti obsahu dbejte na to, aby každému z dílčích celků byl věnován stejný prostor, aby byl trénink rovnoměrně vyvážený. Více než cvičení pro jednu každou otázku (v našem příkladu pro jednotlivé fáze vedení obchodního rozhovoru) je příhodnější zvolit taková cvičení, která obsáhnou problematiku jako celek (například videotrénink celého obchodního jednání).

Q – Kvalita nebo kvantita?

Na tuto otázku je nutné hledat odpověď zejména v situaci, kdy se nejedná o trénink, ale spíše
o školení, resp. v okamžiku, kdy je naším záměrem jednostranné předávání informací.

Př.: Školení nových obchodních zástupců.
Chceme je seznámit s veškerým portfoliem 
našich výrobků nebo se budeme věnovat podrobně a do hloubky jen jednomu z nich?

Pokud je zaměřeno spíše na kvantitu, rozvrhněte si obsah tréninku tak, aby se každé informaci dostal optimální prostor (např. pro každý produkt 2 hodiny, z toho hodinu přednáška, půl hodiny ukázky, půl hodiny diskuse). Chceme-li jít do hloubky a cílem je kvalita, soustřeďte se na probrání tématu ve všech jeho kontextech, vytvořte si prezentaci pro všechny druhy posluchačů (pro analytiky tabulky, pro techniky popisy, pro "emočňátka" obrázky apod.)

U – Vize nebo provedení?

Ve starém Římě se písmenko U psalo kapitálkou V. V naší chobotnici je počáteční otázkou na rozměr Vize / Provedení. Tuto otázku si budete klást zejména v situaci moderovaných debat a workshopů. Bavíme se o tom, jaký je náš cíl, nebo se pídíme po způsobech, jak se k němu dostaneme?

Př. Kreativní debata marketingového oddělení společnosti nad novou reklamní kampaní. Bude se věnovat cíli reklamní kampaně nebo způsobům, jak bude kampaň probíhat?

Tato otázka vám jako lektorům-moderátorům současně dává velkou zbraň pro usměrnění zavádějících diskusí. Je-li v popředí vašeho zájmu vize, cíl, vraťte se o pár stránek zpět a zopakujte si, jak má být správný cíl definován. Dbejte především na A-čko ve SMARTu. Vaším úkolem je všechny sjednotit.
Inu - názorovým bojem k názorové jednotě. 

Pokud vás spíše zajímá problém "jak se tam dostat", připravte si dopředu co nejvíce moderačních nástrojů a technik, které můžete v průběhu workshopu použít (PostIt /nalepovací kartičky/, myslící klobouky, varianty brainstormingu a tak podobně).

I – Individuální nebo srovnatelný?

Je téma, které vzniklo z debaty se zadavatelem originální, specifické, individuální výhradně pro zadavatelskou firmu nebo se jedná o téma, které jste již trénovali vícekrát a můžete je tak srovnávat?

Př.: Trénink odolnosti proti stresu je téma, které si od vás vyžádají na ministerstvu, 
v pojišťovně i v podniku na výrobu gumových hadiček. Trénink tedy připravujete na základě srovnání s ostatními a jen ho upravujete podle individuální charakteristiky té které firmy. Pokud si ale zadavatel objedná trénink "Jak se bránit manipulaci ze strany pojišťovacích poradců" , jedná se o trénink velmi originální, který vyžaduje´specifickou přípravu.

Takový trénink žádá trenéra specialistu, a to je velmi žádané zboží. Mimochodem, míníte-li to s trenérskou branží vážně, vytvořte si pár takových "nesrovnatelných" tréninků. Unikátní zboží se lépe prodává. 

D – Změna nebo Status Quo?

Teď si pro změnu vezmeme na pomoc staré Řeky, kteří písmenko D psali takto: Δ. V matematice je tato značka, pokud vím, používána jako vyjádření "změny. A naše otázka při analýze obsahu? Je naším cílem změna v chování, postojích, dovednostech, nebo chceme mapovat současný stav? Samozřejmě. Protože všechno plyne v čase a všechno s sebou nese změnu, nelze udělat trénink, aniž by ke změně došlo. Berme spíše tuto otázku jako kruciální rozhodnutí na začátku našeho snažení:

Pokud chci změnu, musím trénovat. Chci-li předat stávající informace, budu asi školit.

Př.: Trénink "Efektivní metody projektového řízení" může být realizován buď posunutím ekvalizérového čudlíku nahoru směrem k poloze "změna" (chceme naučit frekventanty používat Ganttův diagram tak, aby jej mohli okamžitě implementovat) anebo posuneme čudlík dolů k popsání stavu věcí (chceme studenty informovat o existenci Ganttova diagramu, metodě PERT, Fishbone diagramu atd.).

Při analýze obsahu budoucího tréninku se samozřejmě neubráníme situaci, kdy nebudeme vědět, jak čudlíky nastavit. Pochopitelně, tréninky a školení jsou natolik pestrá disciplína, že se nelze jen tak bezmyšlenkovitě rozhodnout pro jednu či druhou stránku mince. To nám ale vůbec nemusí vadit. Tak jako si na ekvalizéru svého přehrávače také hrajete s nastavením výšek a basů, abyste vyladili nahrávku k maximální spokojenosti, tak si i při přípravě tréninku dopřejte trochu času a jednou se podívejte na obsah z pohledu jedné hladiny, podruhé z hladiny opačné. Sami zjistíte, jak zábavné a hlavně užitečné takové ladění pro vás bude. A pokud byste se o této technice chtěli dozvědět víc, prostudujte si knížku Dana Roama "Nápady na ubrousku". ´