Live-management 

Time-management

CÍLE TRÉNINKU

 • Nastavení rovnováhy v profesním i osobním životě 
 • Vytvoření systému efektivní práce 
 • Osvojení práce s prioritami a cíli 
 • Definování osobních a pracovních cílů 
 • Stanovení osobní strategie 
 • Získání návyků pracovní efektivity 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Chápe důležitost rovnováhy v soukromí a práci 
 • Ví, jak si vytvořit sytém pro svoje činnosti 
 • Umí rozeznat důležité a naléhavé úkoly 
 • Definuje si vlastní pracovní i osobní cíle 
 • Dokáže plnit stanovené úkoly díky používání systému 
 • Ovládne techniky pro efektivní řízení času 
 • Tvoří si efektivní návyky - Pracuje na svém rozvoji

VÝSTUP 

 • Pojmenování osobních a pracovních cílů 
 • Seznam "zabijáků času" 
 • Checklisty ke konkrétním projektům 
 • Stanovení priorit úkolů a činností 
 • Efektivní termínovník úkolů 

OBSAH

 • Práce s osobní vizí 
 • Tvorba systému řízení úkolů, termínů a projektů 
 • Nácvik technik plánování času 
 • Jak reagovat na nečekané podněty? 
 • Co bolí to roste - Práce na osobním rozvoji