Manažerská typologie

CÍLE TRÉNINKU

 • Zkvalitnění komunikace podle osobnostních typů 
 • Zapojení typologie do řízení teamu 
 • Využívání znalosti typologie v procesu náboru 
 • Předcházení vyhoření - Omezení konfliktů 
 • Zlepšení nenásilné a otevřené komunikace 
 • Zadávání úkolů podle s využitím typologie

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Orientuje se v chování lidí v teamu a získá větší jistotu 

 • Bude vnímavější k jednotlivým potřebám členů teamu 
 • Zlepší si svoje manažerské dovednosti v kladení otázek 
 • Pochopí vypjaté emoční situace při tlaku na výkon 
 • Uvědomí si, že předjímání není cesta 

VÝSTUP 

 • Umí využít typologii při motivaci členů teamu 
 • Vede nábor podle typologie, je tak efektivnější 
 • Dokáže delegovat podle silných stránek jednotlivců 
 • Využije typologii i při komunikaci v konfliktních situacích 

OBSAH

 • Práce s otázkami do hloubky podle osobnostních typů 
 • Trénink zadávání úkolů a práce s checklisty podle barev 
 • Trénink otázek zaměřený na typologii 
 • Trénink pozorování chování 
 • Práce s motivací u jednotlivých typů