Manažerské nástroje

CÍLE TRÉNINKU

 • Posun při řízení změn 
 • Zakotvení změny v systému 
 • Zlepšení v přípravě porad (měřitelné) 
 • Větší efektivita při vedení porad 
 • Vylepšení vyjednávání a argumentace 
 • Osvojení si technik delegování 
 • Zlepšení vedení pomocí manažerských nástrojů 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Naučí se pracovat se změnou 
 • Uvědomí si nejčastější chyby pří řízení lidí 
 • Vylepší vlastní přípravu na poradu 
 • Osvojí si pravidla vedení porad 
 • Naučí se techniky vyjednávání a argumentace 
 • Přijme delegování jako efektivní nástroj řízení 

VÝSTUP 

 • Akceptace změny a vlastní role v procesu změny 
 • Používání checklistů 
 • Pojmenování chyb při řízení 
 • Vzorová příprava na poradu a její řízení 
 • Argumentační slovník - formulace, fráze, slova

OBSAH

 • Řízení změn a jejich implementace 
 • Pojmenování chyb a zaměření na funkční řízení 
 • Trénink vedení porady 
 • Nácvik argumentace a vyjednávání 
 • Delegování jednoduchý úkolů a popis 7 kroků delegování