Motivované dohody a zpětná vazba

CÍLE TRÉNINKU

 • Zavedení systému motivační tvorby návyků 
 • Implementace dohod do každodenní práce 
 • Větší efektivita zpětné vazby 
 • Aplikace technik motivačního rozhovoru 
 • Osobní prožitek - sladění hodnot

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Pochopí fungování systému 
 • Díky osobnímu prožitku si zažije dopad motivovaných dohod 
 • Bude umět pracovat se strukturou zpětných vazeb 
 • Naučí se techniky efektivní zpětné vazby 
 • Ovládne nástroje one-minute-managementu

VÝSTUP 

 • Sestavení vzorového systému dohod pro zaměstnance 
 • Vytvořený plán pro sjednání dohody (cíle, argumentace) 
 • Sepsaný checklist pro zpětnou vazbu 
 • Bodový scénář zpětné vazby - konkretizovaný 

OBSAH

 • Popis systému motivovaných dohod 
 • Scénář rozvojové zpětné vazby 
 • Praktický trénink motivačního rozhovoru 
 • Nácvik zpětné vazby 
 • Reflexe od lektora a účastníků