Námitky a uzavření obchodu

CÍLE TRÉNINKU

 • Účastník dokáže reagovat na 5 základních námitek 
 • Má zapsané reakce na základní námitky 
 • Zná dva postupy pro zvládnutí námitky 
 • Dokáže požádat o obchod 
 • Zná zákonné podmínky uzavření obchodu 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Vyzkouší si zvládaní námitek 
 • Získá pocit větší jistoty při jejich uzavírání 
 • Chápe důležitost uzavření obchodu a ví jak na to 
 • Dokáže v krátkosti popsat  podmínky smlouvy včetně výluk 

VÝSTUP 

 • Účastník má zapsaných 5 základních námitek 
 • Má zapsané rekce na 5 námitek 
 • Má zapsané 2 uzavírací techniky 
 • Má zapsané běžné výluky u životního pojištění 

OBSAH

 • Struktura práce s námitkou 
 • Námitky 
 • Techniky uzavírání 
 • Práce s pojistnými podmínkami 
 • Základní znalost zákonů