Motivované dohody a zpětná vazba

CÍLE TRÉNINKU

 • Manažer je ztotožněný se systémem adaptace 
 • Manažer pracuje s vizí nováčka 
 • Ví, jak motivovat nováčka s využitím typologie 
 • Dokáže odhalit včas silné i slabé stránky nováčka 
 • Vyhodnocuje situaci a navrhuje opatření 
 • Manažer umí zapojit nováčka i odpočinkových aktivit 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Ví, jak adaptovat nováčka 
 • Aplikuje v praxi živlovou typologii a tím získá větší jistotu při řízení 
 • Dozví se, jak pracovat se strachem i očekáváním nováčka 
 • Naučí se rozpoznat náladu v teamu 
 • Pozná účinek motivovaných dohod 
 • Prožitek z tréninku jednotlivých situací 

VÝSTUP 

 • Popsaný systém adaptace a checklist aktivit 
 • Soupis možných krizových situací a možných řešení 
 • Motivační profil sebe sama s důrazem na propojení osobních a firemních hodnot 
 • Nástin plánu adaptace nováčka 

OBSAH

 • Systém adaptace 
 • Emoce a cíl 
 • Proč lidé odcházejí 
 • Práce se strachy 
 • Zapojení nováčka do firemního prostředí