Budování teamu

CÍLE TRÉNINKU

 • Trénink zaměřený na pojmenování týmových rolí v organizaci, vymezení týmové a skupinové práce

 • Nácvik technik, které slouží k budování, motivaci a efektivní práci v týmu.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Absolvent tohoto tréninku se naučí sestavit, řídit a motivovat tým tak, aby dosáhl kýženého cíle nebo splnění zadaného úkolu. 
 • Bude také umět pracovat s týmem, který mu je přidělen, neboť má schopnost rozpoznat v lidech přirozené vlastnosti, talent či předpoklady, které je možno pro dosažení výsledku využít. 

OBSAH

Principy vedení a řízení

 • co tým je a co tým není
 • vedení a řízení
 • opakování manažerských stylů. Efektivita týmové spolupráce

Sestavení a fungování týmu

 • týmové role podle procesu
 • týmové role podle psychologie (M. Belbin)
 • Motivace týmové spolupráce

Týmové řešení problému

 • Fáze týmové spolupráce
 • Stanovení cíle a postupu
 • Vyhodnocení týmové spolupráce