Vstupní trénink

CÍLE TRÉNINKU

 • Účastník je v souladu s hodnotami firmy, způsobem práce trainee,
 • přijímá odpovědnost - jsem obchodník, jsem OSVČ 
 • Má svojí vizi 
 • Umí najít klíčového klienta 
 • Umí vytvořit vlastní databázi

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Chápe důležitost vize 
 • Ví, jak hledat klienty 
 • Umí si vytvořit databázi 

VÝSTUP 

 • Má 30 kontaktů 
 • Má rozpracované 3 houbaře 

OBSAH

 • Nastavení vize 
 • Prodejní cyklus 
 • Práce se zdroji 
 • Tvorba databáze